جدول تعهدات بیمه تکمیلی سال 96

جدول تعهدات بیمه تکمیلی سال 96


با عنایت به طرح سوالاتی در خصوص بیمه تکمیلی ، موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:

1- تا پایان آبان ماه طرف قرارداد بیمه دی می باشد که اسناد هزینه مربوطه می بایست در اسرع وقت به واحد sos واقع در میدان آزادی، خیابان هفده شهریور، کوچه سوم سمت چپ کوی قربانعلی سقایی  ارائه گردد.

2- از ابتدای آذر ماه طرف قرارداد دانشگاه بیمه سینا به شرح تعهدات پیوست می باشد.

لازم به توضیح است که:

الف- نظر واحد کمک رسان (sos) در قرارداد سال جاری ملاک پرداخت نخواهد بود.

ب- فرانشیز از 20 درصد به 10 درصد کاهش یافته است.

ج- سقف تعهدات دارو افزایش یافته است.

د- سقف تعهدات ویزیت افزایش یافته است.

ه- سقف تعهدات عینک افزایش یافته است.

و- همچنین تغییراتی در شرایط پرداخت به نفع کارکنان دانشگاه ایجاد شده است.

در طی دوران قرارداد در صورت هرگونه ابهام یا اعتراض اعضای محترم هیأت علمی می توانند علاوه بر واحد قراردادها به جناب آقای دکتر حبیب جعفری و کارکنان محترم به جناب آقای خشایار شیخی مراجعه نمایند.

جدول تعهدات بیمه تکمیلی سال 96