نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخچه گروه معماری

گروه معماری در سال 1377 با پذیرش 7نفر دانشجوی معماری در مقطع کاردانی تاسیس گردید و آغاز به کار نمود. این گروه از سال 1384 تا سال 1386 اقدام به پذیرش دانشجویان معماری در مقطع کارشناسی ناپیوسته و از سال 1387 تا کنون اقدام به پذیرش دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته نموده و از سال 1394 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد به تعداد 8نفر پذیرفته است. جدول زیر جمعیت دانش اموختگان رشته معماری را در مقاطع مختلف از ابتدای تاسیس(1377) این گروه تا کنون نشان میدهد.

نام گروه آموزشی

کاردانی

کارشناسی

ارشد*

دکترا

مجموع

شبانه

روزانه

شبانه

روزانه

مهندسی معماری

118

218

-

270

12

-

628

*مجوز پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد از نیم سال اول سال تحصیلی 1395-1394 اخذ گردیده است.

1. جمعیت دانشجویی موجود گروه معماری 202 نفر می باشد.

2. جمعیت پذیرفته شدگان در اخرین ازمون سراسری (1395 ) 50 نفر می با شد.