نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخچه مهندسی شیمی

گروه مهندسی شیمی سال 1373 در دانشکده فنی تاسیس شد و در حال حاضر دوره های کارشناسی: مهندسی شیمی (بدون گرایش) و دوره های کارشناسی ارشد در جداسازی، طراحی فرایند، ترمو سینتیک، پلیمر و بیوتکنولوژی و دوره دکتری در جداسازی و طراحی فرایند و  ترمو سینتیک، را ارائه می دهد.

ارتباطات نزدیک بین این گروه و صنایع از پالایش و پتروشیمی و غذایی وجود دارد. امکانات این بخش شامل آزمایشگاه های مختلف آموزشی از قبیل انتقال حرارت، کنترل فرایند، عملیات واحد، مکانیک سیالات، نفت و آزمایشگاه های تحقیقاتی - پژوهشی مختلف می باشد.

 

رشته های تحصیلی دایر در گروه مهندسی شیمی

ردیف

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی و گرایش

1

کارشناسی

مهندسی شیمی

2

کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی: طراحی فرآیند، کاتالیست و ترمودینامیک، بیوتکنولوژی، فرآیندهای جداسازی، پلیمر

3

دکتری تخصصی

مهندسی شیمی