برگزاری کارگاه آموزشی HSE در دانشکده نفت و پتروشیمی

برگزاری کارگاه آموزشی HSE در دانشکده نفت و پتروشیمی


باتوجه به اهمیت آشنایی دانشجویان مهندسی با مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)، کارگاهی آموزشی "HSE" با همکاری مدیریت HSE پالایشگاه کرمانشاه به مدت 8 ساعت در مورخ 97/9/20 در دانشکده­ی نفت و پتروشیمی دانشگاه رازی و با محوریت انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی و ژئومکانیک نفت برگزار گردید. تدریس این کارگاه توسط جناب آقای مهندس وحید ابوذری کارشناس اداره ی HSE پالایشگاه نفت کرمانشاه به انجام رسید و 70 نفر از دانشجویان رشته­ های فنی و مهندسی در آن حضور داشتند. در این کارگاه، دانشجویان با مفاهیم ایمنی و مدیریت HSE، منابع ایجاد خطر (آتش، صدا، پرتوها و تشعشات و ...) و اصول مهندسی ایمنی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی آشنا شدند. با توجه به استقبال دانشجویان، در نظر است تا ادامه این کارگاه در تاریخ  97/9/28 در دانشکده نفت و پتروشیمی برگزار گردد.