برگزاری مراسم افتتاحیه لیگ معماران جوان ایران - display-page

برگزاری مراسم افتتاحیه لیگ معماران جوان ایران

برگزاری مراسم افتتاحیه لیگ معماران جوان ایران 

برگزاری مراسم افتتاحیه لیگ معماران جوان ایران

 

زمان: 15 اردیبهشت 1398

از ساعت 9 صبح  لغایت 12:30

 

مکان: آمفی تئاتر دانشکده ی فنی و مهندسی