برگزاری جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشکده فنی مهندسی

برگزاری جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشکده فنی مهندسی


جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود هفت گروه آموزشی دانشکده فنی و مهندسی طی برگزاری سه جلسه مجزا در روزهای شنبه 22/07/ 96 (گروه های آموزشی مهندسی معماری ، مهندسی عمران ومهندسی شیمی) ، یکشنبه 23/07/96 ( دانشجویان گروه های آموزشی مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر) و دوشنبه 24/07/96 (دانشجویان گروه های آموزشی مهندسی مکانیک و مهندسی مواد و نساجی) در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی مهندسی انجام پذیرفت. جلسات مذکور با حضور ریاست دانشکده فنی مهندسی ، معاونین آموزشی – تحصیلات تکمیلی و پژوهشی –اجرایی دانشکده و مدیران محترم گروهای مرتبط آموزشی برگزار گردید. در این جلسات ریاست دانشکده مهندسی ، معاونین و مدیران گروه های آموزشی هر یک پس از خوش آمد گویی به دانشجویان جدیدالورود به تشریح و توضیح چارت دانشکده  فنی مهندسی ، معرفی گروه های آموزشی ، اعضای محترم هیات علمی و کارکنان دانشکده پرداختند و همچنین کلیاتی در خصوص قوانین آموزشی جهت اطلاع و آشنایی دانشجویان حاضر در جلسه ارائه نمودند.