برنامه های هفتگی نیمسال جدید

برنامه های هفتگی نیمسال جدید


دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاسها لطفا از آدرس جدید sviana.razi.ac.ir وارد شوید.

 

برنامه هفتگی گروه مهندسی برق  برنامه هفتگی  گروه مهندسی مکانیک برنامه هفتگی  گروه مهندسی عمران برنامه هفتگی گروه مهندسی کامپیوتر برنامه هفتگی گروه مهندسی شیمی و نفت برنامه هفتگی مهندسی معماری و شهرسازیبرنامه هفتگی گروه مهندسی مواد و نساجی