برنامه برگزاری دوره های مجازی سازمان نظام مهندسی

برنامه برگزاری دوره های مجازی سازمان نظام مهندسی


 

جزوات و فایل های دوره های آنلاین سازمان نظام مهندسی در دانشگاه رازی

جزوات هر دوره تا پایان آزمون همان دوره  در این صفحه قابل دسترس هست. پس از آن به صفحه آرشیو جزوات منتقل میگردد.

 

 

نام دوره نام مدرس  

دانلود جزوات و فیلم های مدرسین دوره

  زمان برگزاری کلاس

زمان برگزاری آزمون

فایل ها فیلم ها و تصاویر  

روز

ساعت روز ساعت
اجرای سازه های فولادی

 

دکتر حمیدرضا وزیری

 

 

    16 و 17 و 18  شهریور 1400 9 صبح 23 شهریور 1400 17

 

روش های ساخت و فناوری های نوین ساختمان

 

مهندس امیرعباس کریمی  

دانلود جزوه

    20 و 21 و 22  شهریور 1400 9 صبح 24 شهریور 1400 16

 

 

ساختمان های هوشمند 2

 

مهندس جواد رضایی  

دانلود جزوه

    21 و 22  شهریور 1400   24 شهریور 1400 17