بازدید کمیته پژوهش پالایشگاه گاز ایلام از دانشکده فنی مهندسی و دانشکده مهندسی شیمی و نفت

بازدید کمیته پژوهش پالایشگاه گاز ایلام از دانشکده فنی مهندسی و دانشکده مهندسی شیمی و نفت


در پی بازدیدهای قبلی اعضای هیات علمی دانشکده فنی مهندسی و امضا تفاهم نامه مابین دانشگاه رازی و پالایشگاه گاز ایلام در تاریخ 21/6/1396 اعضا کمیته پژوهش پالایشگاه گاز ایلام متشکل از مدیر پژوهش و روسای قسمت های مختلف پالایشگاه از دانشگاه رازی بازدید نمودند. در این بازدید جلسه ای با حضور رئیس و معاونین دانشکده فنی مهندسی، مدیران گروههای آموزشی، مدیر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه و برخی از اعضا هیات علمی مرتبط برگزار گردید که در این جلسه با توجه به نیازهای عملیاتی پالایشگاه گاز ایلام عناوین و موضوعات تحقیقاتی مورد علاقه دو طرف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین دفتر هماهنگی نفت و گاز و پتروشیمی (شاخه گاز) مستقر در دانشکده مهندسی شیمی و نفت در این بازدید افتتاح گردید و مقرر شد اعضا کمیته های پژوهش پالایشگاه گاز ایلام به منظور تبادل اطلاعات و تسهیل ارتباط مابین دو طرف در این دفتر مستقر گردیده و حضور فعال داشته باشند.