بازدید هیات اعزامی وزارت علوم اقلیم کردستان عراق از دانشکده فنی مهندسی

بازدید هیات اعزامی وزارت علوم اقلیم کردستان عراق از دانشکده فنی مهندسیدکتر نزاکت حسین حمه سعید نماینده محترم و هماهنگ کننده وزارت علوم اقلیم کردستان عراق با وزارت علوم و دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران و هیات همراه صبح روز سه شنبه ۷ شهریورماه به عنوان بخشی از برنامه بازدید از دانشگاه رازی از دانشکده فنی مهندسی  بازدید به عمل  آورد . همچنین پس از بازدید مدعوین محترم از برخی آزمایشگاه ها  وکارگاه های آموزشی دانشکده  طی نشست کوتاهی با حضور ریاست محترم ، معاونین و برخی از اعضای محترم هیات علمی دانشکده فنی مهندسی امکان  تحصیل دانشجویان کشور عراق در دانشکده فنی مهندسی  مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.