بازدید هیات اعزامی وزارت علوم اقلیم کردستان عراق از دانشکده فنی مهندسی

بازدید هیات اعزامی وزارت علوم اقلیم کردستان عراق از دانشکده فنی مهندسی


دکتر نزاکت حسین حمه سعید نماینده محترم و هماهنگ کننده وزارت علوم اقلیم کردستان عراق با وزارت علوم و دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران و هیات همراه صبح روز سه شنبه ۷ شهریورماه به عنوان بخشی از برنامه بازدید از دانشگاه رازی از دانشکده فنی مهندسی  بازدید به عمل  آورد . همچنین پس از بازدید مدعوین محترم از برخی آزمایشگاه ها  وکارگاه های آموزشی دانشکده  طی نشست کوتاهی با حضور ریاست محترم ، معاونین و برخی از اعضای محترم هیات علمی دانشکده فنی مهندسی امکان  تحصیل دانشجویان کشور عراق در دانشکده فنی مهندسی  مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.