اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در صنعت آب و برق

اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در صنعت آب و برق


اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در صنعت آب و برق

اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های کابردی در صنعت آب و برق به میزبانی دانشگاه رازی در روزهای ۱۰ و ۱۱ دی ماه ۱۳۹۹ به صورت مجازی برگزار می‌شود.

 

دریافت فایل سین کنفرانس