نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب معاونت پژوهشی و اجرایی

انتصاب معاونت پژوهشی و اجرایی


انتصاب دکتر مهروان بعنوان معاونت پژوهشی  و اجرایی دانشکده فنی مهندسی