انتصاب دکتر فرزاد ویسی به عنوان معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه رازی

انتصاب دکتر فرزاد ویسی به عنوان معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه رازی


 

 

 

 

 

بدینوسیله انتصاب شایسته جناب آقای دکتر فرزاد ویسی را به عنوان معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه رازی تبریک عرض نموده و از خدواند متعال برای ایشان آرزوی سلامتی، موفقیت و بهروزی را داریم.