انتشار نتایج مطالعات اعضای هیئت علمی دانشگاه رازی در خصوص زلزله 21 آبان 1396 در شهر سرپل ذهاب

انتشار نتایج مطالعات اعضای هیئت علمی دانشگاه رازی در خصوص زلزله 21 آبان 1396 در شهر سرپل ذهاب


 

نتایج مطالعاتی که به سرپرستی آقای دکتر ایمان عشایری عضو هیئت علمی گرایش مهندسی زلزله دانشگاه رازی، پس از زلزله 21 آبان 1396 در شهر سرپل­ذهاب انجام شد با عنوان

Comprehensive ambient noise analyses for seismic microzonation of sarpol-e-zahab after the Mw 7.3 2017 Iran earthquake

 

در شمارگان 272 مجله معتبر Engineering Geology با درجه کیفی Q1 و ضریب تاثیر 3.909 منتشر گردید. این مطالعات که از 23 آبان ماه 1396 آغاز و به مدت حدود 2 سال ادامه داشت به بررسی برداشت های لرزه سنجی پهنه شهر سرپل­ذهاب می­پردازد و به عنوان نخستین نمونه ­ی مطالعات گسترده و جامع لرزه سنجی که بعد از وقوع زلزله در ایران انجام شده است، دستاوردهای ارزشمند علمی و اجرایی به همراه داشته است. این تحقیق منجر به شناسایی لایه ­بندی زمین تا عمق سنگ بستر در گستره شهر آسیب دیده سرپل­ذهاب گردیده است. از جمله نتایج این تحقیق نقشه­ های ریز­پهنه­ بندی فرکانس طبیعی زمین، عمق سنگ بستر مهندسی، ضخامت لایه ­های آبرفتی و سختی لایه­ های زمین می­باشد. نتایج این مطالعات بطور مستقیم در بهسازی و انتخاب سیستم سازه­ای مناسب برای ساخت و ساز مقاوم در برابر زلزله در شهر سرپل­ذهاب قابل استفاده است.­ همچنین این مطالعات افق های جدیدی در تدوین اصلاحات لازم در برآورد نیروی زلزله در آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800) را در برابر محققان می­گشاید. محققان این پژوهش امیدوارند که استفاده از نتایج چنین تحقیقات بنیادی و جامعی توسط دستگاه ­های مدیریتی و اجرایی استان مانند استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، ادارات راه و شهرسازی، شرکت های برق منطقه ه­ای غرب، توزیع نیرو، گاز و آب و فاضلاب و شهرداری ها منجر به کاهش خسارت و خطرپذیری لرزه­ای مستحدثات در شهر سر­پل­ذهاب گردد.