انتخاب شایسته اعضای محترم هیات علمی دانشکده فنی مهندسی را به عنوان پژوهشگران برتر دانشگاه

انتخاب شایسته اعضای محترم هیات علمی دانشکده فنی مهندسی را به عنوان پژوهشگران برتر دانشگاه


انتخاب شایسته اعضای محترم هیات علمی دانشکده فنی مهندسی را به عنوان پژوهشگران برتر دانشگاه، دانشکده و گروه های آموزشی تبریک عرض می نماییم و برای نامبردگان تعالی روز افزون در عرصه علم و دانش را از خداوند متعال خواستاریم.

حوزه ریاست، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده فنی مهندسی