انتخاب دکتر حسن شرفی بعنوان ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

انتخاب دکتر حسن شرفی بعنوان ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه


 

 

بدینوسیله انتخاب شایسته جناب آقای دکتر حسن شرفی را به عنوان ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه تبریک عرض نموده و از خدواند متعال برای ایشان آرزوی سلامتی، موفقیت و بهروزی را داریم.