انتخابات کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی

انتخابات کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی


 

انتخابات کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی

 

به اطلاع میرساند زمان ثبت نام داوطلبین عضویت در هیات مدیره و بازرسین دوره ششم کانون صنفی از تاریخ شنبه 1399/09/15 لغایت چهارشنبه 1399/09/19 می باشد.