اعلام برنامه آموزشی گروه های مختلف آموزشی

اعلام برنامه آموزشی گروه های مختلف آموزشی


برنامه های آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 در پورتال گروه های آموزشی قرار گرفته دانشجویان می توانند با مراجعه به پرتال گروه آموزشی یا از طریق لینکهای زیر  به برنامه ها دسترسی پیدا کنند.

 

گروه مهندسی برق

گروه مهندسی شیمی

گروه مهندسی عمران

گروه مهندسی کامپیوتر

گروه مهندسی مکانیک

گروه مهندسی معماری

گروه مهندسی مواد و نساجی