نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیئت علمی گروه نساجی

اعضای هیئت علمی گروه نساجی


 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی و گرایش

مرتبه علمی

سمت اجرایی

Email

1

 علی محمد رشیدی

مهندسی مواد-خوردگی و نانو مواد

دانشیار

معاونت مالی دانشگاه

Rashidi1347[at]razi.ac.ir

2

 بیژن عباسی خزایی

مهندسی مواد-شناسایی،انتخاب وروش ساخت موادمهندسی

دانشیار

 

Biabkh1969@gmail.cim

3

 فرزاد دبیریان

مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی

استادیار

سرپرست گروه مواد و نساجی

f.dabirian[at]razi.ac.i r

f.dabirian@yahoo.com

4

 رمضانعلی ابوزاده گتابی

مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی

استادیار

 

abozadeh@gmail.com

r.abuzade[at]razi.ac.ir

5

 رضا بختیاری

مهندسی مواد-شناسایی،انتخاب وروش ساخت موادمهندسی

استادیار

معاون گروه کار آفرنی و ارتباط با صنعت

Bakhtiari.r@gmail.com

R.bakhtiari[at]razi.ac.ir

6

 شهاب الدین زنگنه

مهندسی مواد-متالوژی صنعتی

استادیار

 

shzangeneh[at]razi.ac.ir

shahabzangeneh@gmail.ac.ir

7

 ایوب تعاونی گیلان

مهندسی مواد – نانو مواد

استادیار

 

a.taavoni[at]razi.ac.ir

a.taavoni@gmail.com

 
 

تکنسین های گروه مهندسی مواد و نساجی

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع فعالیت

1

برزو سلیمانی

مسئول آزمایشگاه های مهندسی مواد

2

هادی مهدی آبادی

مسئول کارگاه های مهندسی نساجی

کارشناس امور آموزشی گروه مهندسی مواد و نساجی

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع فعالیت

1

علی رضا میرزایی

کارشناس آموزش