نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیئت علمی و کارشناسان

اعضای هیئت علمی و کارشناسان


 

ردیف

نام و نام خانوادگی

گرایش

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

اخرین مدرک تحصیلی

Email

1

سعید مرادی

معماری- معماری تطبیقی

استادیار

معماری

دکترا

moradi.s573[AT]gmail.com

2

عباس مهروان

معماری- معماری پایدار

استادیار

معماری

دکترا

mahravan_abbas[AT]yahoo.com

3

الهام بختیاری منش

معماری- معماری معناگرا

استادیار

معماری

دکترا

elham_bakhtiary[AT]yahoo.com

4

قامت پرویزی

معماری

مربی

معماری

فوق لیسانس

gparvizi[AT]yahoo.com

5

صادق کولیوندی

معماری

مربی

معماری

فوق لیسانس

s.koulivand[AT]gmail.com

6

مجید رستمی

معماری

مربی

معماری

فوق لیسانس

majid_r1982[AT]yahoo.com

7

یحیی محمد زاده گودینی

معماری

مربی

معماری

فوق لیسانس

ymg1358[AT]gmail.com

8

اله بخش کاوسی

معماری- انرژی فناوری

استادیار

معماری

دکترا

kavoosi-a[AT]yahoo.com

9

هادی عبادی

طراحی شهری- طراحی معماری و پایداری اجتماعی

استادیار

معماری

دکترا

 

10

جواد گودینی

طراحی شهری- طراحی معماری و پایداری اجتماعی

استادیار

معماری

دکترا

 

 
 

کارشناسان گروه مهندسی معماری

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع فعالیت

1

ندا زارعی

کارشناس آموزشی

2

زهرا بلوری

کارشناس گروه

کارشناس امور آموزشی گروه مهندسی معماری

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع فعالیت

1

ندا زارعی

انجام کلیه امور آموزشی دانشجویان