نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیئت علمی و کارشناسان گروه مهندسی مکانیک

اعضای هیئت علمی و کارشناسان گروه مهندسی مکانیک


 

 

 

 

 نجف بیگلری

مربی، گرایش تبدیل انرژی

 

 

 

 

 فرزاد ویسی

دانشیار، گرایش تبدیل انرژی

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه 

veysi[AT]razi.ac.ir

 

 

مهراد پاک نژاد

استادیار، گرایش تبدیل انرژی

m.paknezhad[AT]razi.ac.ir

 

 

 

 حبیب اله صفرزاده

دانشیار، گرایش تبدیل انرژی

hsafarzadeh[AT]razi.ac.ir

 

 

 

جعفر جماعتی

استادیار، گرایش تبدیل انرژی

j.jamaati[AT]razi.ac.ir

 

 

 

محمد ابراهیم اعلمی آل آقا

دانشیار، گرایش طراحی کاربردی

رئیس دانشگاه

malami[AT]razi.ac.ir

 

 

 محمد حسن یاس

استاد، گرایش طراحی کاربردی

yas[AT]razi.ac.ir

 

 

 صابر محمدی

دانشیار، گرایش طراحی کاربردی

smohammadi[AT]razi.ac.ir

 

 

 حشمت اله حقیقت

دانشیار، گرایش طراحی کاربردی

hhaghighat[AT]razi.ac.ir