نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیئت علمی و کارشناسان مکانیک

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی و گرایش

مرتبه علمی

سمت اجرایی

آدرس ایمیل

1

 نجف بیگلری

مکانیک - تبدیل انرژی

مربی

به افتخار بازنشستگی نایل آمده اند

 

2

 فرزاد ویسی

مکانیک - تبدیل انرژی

دانشیار

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه

veysi[AT]razi.ac.ir

3

تورج یوسفی

مکانیک - تبدیل انرژی

دانشیار

 

tyousefi[AT]razi.ac.ir

4

مهراد پاک نژاد

مکانیک - تبدیل انرژی

استادیار

 

m.paknezhad[AT]razi.ac.ir

5

 حبیب اله صفرزاده

مکانیک - تبدیل انرژی

استادیار

 

hsafarzadeh[AT]razi.ac.ir

6

 اکرم خدایاری

مکانیک - تبدیل انرژی

استادیار

 

a.khodayari[AT]razi.ac.ir

7

جعفر جماعتی

مکانیک - تبدیل انرژی

استادیار

 

jafar_jamaati[AT]razi.ac.ir

8

 محمد ابراهیم اعلمی آل آقا

مکانیک - طراحی کاربردی

دانشیار

رئیس دانشگاه رازی

malami[AT]razi.ac.ir

9

 محمد حسن یاس

مکانیک - طراحی کاربردی

استاد

 

yas[AT]razi.ac.ir

10

 صابر محمدی

مکانیک - طراحی کاربردی

دانشیار

 

smohammadi[AT]razi.ac.ir

11

 مهرداد فروتن

مکانیک - طراحی کاربردی

دانشیار

 

foroutan[AT]razi.ac.ir

12

 حشمت اله حقیقت

مکانیک - طراحی کاربردی

دانشیار

مدیر گروه مهندسی مکانیک

hhaghighat[AT]razi.ac.ir

13

 سعید فعلی

مکانیک - طراحی کاربردی

دانشیار

 

felisaeid[AT]razi.ac.ir

14

 مسعود آقاخانی

تولید و صنایع

دانشیار

 

m.aghakhani[AT]razi.ac.ir

15

 علی امیری

مکانیک - تبدیل انرژی

استادیار

 

a.amiri[AT]razi.ac.ir

16

جواد رستمی

مکانیک - تبدیل انرژی

استادیار

 

jrostami[AT]razi.ac.ir

17

میثم سعیدی

مکانیک - تبدیل انرژی

استادیار

 

msaidi[AT]razi.ac.ir

 

کارشناسان گروه مهندسی مکانیک

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع فعالیت

اطلاعات تماس

1

مهندس حسنا عیوضی

تدریس نقشه کشی صنعتی1 و آزمایشگاه مکانیک سیالات

34283263

2

مهندس محمدرضا پناهی

کارگاه جوشکاری و ورقکاری، آزمایشگاه علم مواد

34283263

3

مهندس علیرضا هدایی

کارگاه اتومکانیک، آزمایشگاه ترمودینامیک، آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

34283263

تکنسین های گروه مهندسی مکانیک

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع فعالیت

اطلاعات تماس

1

علیرضا باغبانباشی

کارگاه ماشین ابزار

34283263

کارشناس امور آموزشی گروه مهندسی مکانیک

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع فعالیت

اطلاعات تماس

1

مهندس حسنا عیوضی

امور اداری و آموزشی

34283263