نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیئت علمی و کارشناسان عمران

اعضای هیئت علمی و کارشناسان عمران


ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی و گرایش

مرتبه علمی

سمت اجرایی

Email

1

رضا آقایاری

سازه

دانشیار

مدیر کل آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

reza aghayari[AT]razi.ac.ir

 

2

علی اکبر اختری

آب و هیدرولیک

استادیار

ریاست دانشگاه صنعتی کرمانشاه

akhtari [AT]razi.ac.ir

3

امیر هوشنگ اخویسی

سازه

دانشیار

مدیر گروه عمران دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد

AHAKhaveISSY[AT] razi.ac.ir

 

4

حمیدرضا اشرفی

سازه

استادیار

 

h.r. ashrafi[AT]razi.ac.ir

5

افشین اقبال زاده

آب و هیدرولیک

استادیار

 

afeghbal[AT] gmail.com

6

حسین بنکداری

آب و هیدرولیک

استاد

 

bonakdari[AT]razi.ac.ir

7

آرش بیات

سازه

مربی

 

             abayat[AT] razi.ac.ir

8

مهنوش بیگلری

خاک و پی و زلزله

استادیار

 

mahnooshbiglari[AT]yahoo.com

9

حمید توپچی نژاد

سازه

استادیار

مدیر گروه مهندسی عمران

h.toopchinezhad[AT]razi.ac.ir

10

میترا جوان

آب و هیدرولیک

استادیار

 

javanmi[AT] gmail.com

11

محمد حاجی عزیزی

خاک و پی

   دانشیار

 

mhazizi[AT]yahoo.com

12

سید شهاب حسنی نسب

راه و ترابری

استادیار

 

S.hasani[AT]razi.ac.ir

13

جهانگیر خزایی

خاک و پی

استادیار

 

     .J.khazaie[AT]razi.ac.ir.J.

15

ابراهیم خلیل زاده

سازه

استادیار

 

khalil zadeh[AT]razi.ac.ir

15

محسن زاهدی

راه و ترابری

استادیار

 

zahed[AT] razi.ac.ir

16

حسن شرفی

خاک و پی

استادیار

 

h-sharafi[AT]razi.ac.ir

17

محمد شریفی پور

خاک و پی

استادیار

 

sharifipour[AT]razi.ac.ir

18

مجتبی فتحی

سازه زلزله

استادیار

 

fathim[AT]razi.ac.ir

19

ایمان عشایری

خاک و پی – زلزله   

استادیار

 

i-ashayeri [AT]razi.ac.ir

 

کارشناسان گروه مهندسی عمران

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع فعالیت

اطلاعات تماس

1

مهندس سهراب هما

کارشناس گروه (کارگاه تکنولوژی بتن و آزمایشگاه مکانیک خاک)

34283264

2

مهندس یعقوب خزلی

کارشناس گروه (کارگاه اجرای ساختمان و عملیات نقشه برداری)

34283264

3

مهندس هاشم سیاه کمری

کارشناس ارشدگروه (کارگاه های مقاومت مصالح و هیدرولیک)

34283264- 419

کارشناس امور آموزشی گروه مهندسی عمران

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع فعالیت

اطلاعات تماس

1

نادر هوشنگی

سیستم گلستان –  سیستم اتوماسیون و امور دفتری گروه

34283264