نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیئت علمی و کارشناسان شیمی

اعضای هیئت علمی و کارشناسان شیمی


اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی و گرایش

محل تحصیل

مرتبه علمی

سمت اجرایی

آدرس ایمیل

1

مسعود رحیمی

مهندسی شیمی – طراحی فرآیند

یومیست - انگللستان

استاد

 

m.rahimi[at]razi.ac.ir

masoudrahimi[at]razi.ac.ir

 

2

سید سیاوش مدائنی

مهندسی شیمی – فرآیندهای جداسازی

نیو ساوت ولز -استرالیا

استاد

به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند.

smadaeni[at]razi.ac.ir

3

غلامرضا مرادی

مهندسی شیمی – سینتیک و ترمودینامیک

علم و صنعت ایران

استاد

 

gmoradi[at]razi.ac.ir

moradi_m@yahoo.com

4

جمشید بهین

مهندسی شیمی – طراحی فرآیند

تولز - فرانسه

دانشیار

 

behin[at]razi.ac.ir

5

لاله رجبی

تکنولوژی پلیمر

دهلی -هندوستان

دانشیار

 

lrajabi[at]razi.ac.ir

6

فرشاد رحیم پور

مهندسی شیمی – طراحی فرآیند های بیوتکنولوژی

لوند سوئد، علم و صنعت ایران

دانشیار

مدیر گروه مهندسی شیمی

f_rahimpour[at]razi.ac.ir; f_rahimpour65@yahoo.com

7

شهرام شریف نیا

مهندسی شیمی – سینتیک و ترمودینامیک

دانشگاه تهران

دانشیار

 

sharif[at]razi.ac.ir

8

مجتبی احمدی

مهندسی شیمی –بیوتکنولوژی

امیرکبیر

استادیار

 

m_ahmadi[at]razi.ac.ir

9

مهدی امیری نژاد

مهندسی شیمی – فرآیندهای جداسازی

رازی

استادیار

 

amirinejad[at]razi.ac.ir

10

سعید اویسی

مهندسی نفت

ویومینگ -آمریکا

استادیار

 

s.ovaysi[at]razi.ac.ir

11

امید بختیاری

مهندسی شیمی – فرآیندهای جداسازی

علم و صنعت ایران

استادیار

 

obakhtiari[at]razi.ac.ir

12

 فاطمه بشی‌پور

مهندسی شیمی – طراحی فرآیند

صنعتی اصفهان

استادیار

 

fatima1232@yahoo.com

13

ارسلان پرواره

مهندسی شیمی – طراحی فرآیند

رازی

استادیار

 

arsalanparvareh@yahoo.com

 

14

مهدی پور عبدالله

مهندسی پلیمر

پژوهشگاه پلیمر

استادیار

 

poorabdollah@yahoo.com

15

علیرضا حبیبی

مهندسی شیمی –بیوتکنولوژی

امیرکبیر

استادیار

 

a.habibi[at]razi.ac.ir

 

16

 حسین حجتی

مهندسی شیمی

لندن- کانادا

استادیار

 

hossein.hojjati@gmail.com

17

 بهناز حجتی

مهندسی شیمی

لندن- کانادا

استادیار

 

 

 
 

کارشناسان گروه مهندسی شیمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع فعالیت

1

مهندس لیلا بختیاری

کارشناس ارشد

تدریس آزمایشگاههای نفت، انتقال حرارت،، شیمی صنعتی و کارگاه نرم‌افزار

2

مهندس وحید زرعی

کارشناس ارشد

تدریس آزمایشگاههای عملیات واحد، کنترل فرآیند، شیمی صنعتی و نقشه‌کشی صنعتی

کارشناس امور آموزشی گروه مهندسی شیمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع فعالیت

1

منوچهر محمد مرادی

امور اداری و آموزشی