نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضاء هیئت علمی

اعضاء هیئت علمی


ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی و گرایش

محل تحصیل

مرتبه علمی

سمت اجرایی

Email

1

دکتر نجف بیگلری

مکانیک - تبدیل انرژی

دانشگاه تربیت مدرس

مربی

به افتخار بازنشستگی نایل آمده اند

-

2

دکتر فرزاد ویسی

مکانیک - تبدیل انرژی

روسیه، مسکو

دانشیار

مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه

veysi[AT]razi.ac.ir

3

دکتر تورج یوسفی

مکانیک - تبدیل انرژی

دانشگاه تهران

دانشیار

 

tyousefi[AT]razi.ac.ir

4

دکتر مهراد پاک نژاد

مکانیک - تبدیل انرژی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

استادیار

 

paknezhad[AT]razi.ac.ir

5

دکتر حبیب اله صفرزاده

مکانیک - تبدیل انرژی

دانشگاه صنعتی شریف

استادیار

 

hsafarzadeh[AT]razi.ac.ir

6

دکتر اکرم خدایاری

مکانیک - تبدیل انرژی

فرانسه

استادیار

 

akramkhodayari[AT]yahoo.com

7

دکتر جعفر جماعتی

مکانیک - تبدیل انرژی

دانشگاه فردوسی مشهد

استادیار

 

jafar_jamaati[AT]yahoo.com

8

دکتر محمد ابراهیم اعلمی آل آقا

مکانیک - طراحی کاربردی

ناتینگهام انگلستان

دانشیار

رئیس دانشگاه رازی

malami[AT]razi.ac.ir

9

دکتر محمد حسن یاس

مکانیک - طراحی کاربردی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

استاد

 

yas[AT]razi.ac.ir

10

دکتر صابر محمدی

مکانیک - طراحی کاربردی

فرانسه

دانشیار

 

saberm7[AT]yahoo.com

11

دکتر مهرداد فروتن

مکانیک - طراحی کاربردی

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشیار

 

foroutan[AT]razi.ac.ir

12

دکتر حشمت اله حقیقت

مکانیک - طراحی کاربردی

دانشگاه تربیت مدرس

دانشیار

مدیر گروه مهندسی مکانیک

hhaghighat[AT]razi.ac.ir

13

دکتر سعید فعلی

مکانیک - طراحی کاربردی

دانشگاه تربیت مدرس

دانشیار

 

felisaied[AT]razi.ac.ir

14

دکتر مسعود آقاخانی

تولید و صنایع

هندوستان

دانشیار

 

m.aghakhani[AT]razi.ac.ir

15

دکتر علی امیری

مکانیک - تبدیل انرژی

دانشگاه فردوسی مشهد

استادیار

 

a.amiri[AT]razi.ac.ir

16

دکتر جواد رستمی

مکانیک - تبدیل انرژی

دانشگاه صنعتی شریف

استادیار

 

javadrostami1357[AT]yahoo.com

17

دکتر میثم سعیدی

مکانیک - تبدیل انرژی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

استادیار

 

maysam.saidi[AT]gmail.com

 
 

کارشناسان گروه مهندسی مکانیک

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

نوع فعالیت

1

مهندس حسنا عیوضی

 

تدریس نقشه کشی صنعتی1 و آزمایشگاه مکانیک سیالات

2

مهندس محمدرضا پناهی

 

کارگاه جوشکاری و ورقکاری، آزمایشگاه علم مواد

3

مهندس علیرضا هدایی

 

کارگاه اتومکانیک، آزمایشگاه ترمودینامیک، آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

تکنسین های گروه مهندسی مکانیک

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

نوع فعالیت

1

علیرضا باغبانباشی

 

کارگاه ماشین ابزار

کارشناس امور آموزشی گروه مهندسی مکانیک

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

نوع فعالیت

1

یزدان حیدری فر

 

امور اداری و آموزشی