اطلاعیه در خصوص برنامه ی درسی گروههای آموزشی دانشکده

اطلاعیه در خصوص برنامه ی درسی گروههای آموزشی دانشکده


 

دانشجویان گرامی جهت مشاهده برنامه ی درسی برای ترم جدید، به صفحه گروه مورد نظر رفته و در قسمت دسترسی سریع میتوانید برنامه ی درسی را دریافت نمایید.