اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی به منظور آشنایی دانشجویان با آئین نامه ها و تسهیلات بنیاد ملی نخبگان

اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی به منظور آشنایی دانشجویان با آئین نامه ها و تسهیلات بنیاد ملی نخبگان


 به اطلاع می رساند کارگاه آموزشی به منظور آشنایی دانشجویان با آئین نامه ها و تسهیلات بنیاد ملی نخبگان برگزار می گردد. زمان و مکان برگزاری به شرح زیر است:

 پردیس دانشگاه رازی: یکشنبه 97/7/15 ساعت 11/15 الی  12/15 مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی      

دانشکده کشاورزی:سه شنبه 97/7/17 ساعت 13 الی  14 مکان: سالن اجتماعات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

دانشکده علوم اجتماعی: چهارشنبه 97/7/18 ساعت 13 الی  14 مکان: کلاس شماره یک دانشکده علوم اجتماعی