اطلاعیه «معافیت دانشجویان روزانه از پرداخت شهریه درصورت دفاع تا ۲۵ اسفند»


به آگاهی دانشجویان گرامی می‌رساند پیرو اطلاع‌رسانی‌های قبلی، آخرین فرصت دفاع در نیمسال اول ۹۵-۹۶ روز چهارشنبه ۶/۱۱/۹۵ می‌باشد و دفاع پس از تاریخ یادشده جزء نیمسال دوم ۹۵-۹۶ محسوب خواهدشد. علی‌ای‌حال، بر اساس تصمیم هیأت محترم رئیسه دانشگاه در جلسه مورخ 16/9/95، دانشجویان  روزانه‌ای که پس از آن تاریخ‌ (6بهمن) تا 25 اسفند 1395 دفاع نمایند، از معافیت شهریه برخودار خواهند شد. لازم به ذکر است که این بخشش شهریه، منحصر به این نیمسال خواهد بود.