نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اساتید گروه مهندسی برق

اساتید گروه مهندسی برق


ردیف

نام و نام خانوادگی

گرایش

مرتبه علمی

سمت اجرایی

1

آرش احمدی

الکترونیک

دانشیار

 

2

ابوالفضل فیروزه

الکترونیک

مربی

 

3

حمدی عبدی

قدرت

استادیار

 

4

رضا کیهانی

قدرت

استادیار

 

5

سید وهاب الدین مکی

مخابرات - میدان

استادیار

 

6

غلامحسین شیسی

قدرت

استادیار

به افتخار بازنشستگی نایل آمده اند

7

غلامرضا کریمی

الکترونیک

دانشیار

 

8

قاسم عازمی

مخابرات سیستم

استادیار

معاونت دانشجویی دانشگاه رازی

9

محسن حیاتی

الکترونیک

استاد

 

10

محمد مهدی کار خانه چی

الکترونیک

استادیار

به افتخار بازنشستگی نایل آمده اند

11

مزدک راد ملکشاهی

الکترونیک

استادیار

 

12

محمد سجاد بیاتی

مخابرات - میدان

استادیار

مدیر گروه مهندسی برق

13

محمد مرادی

قدرت

استادیار

 

14

شهرام کریمی

قدرت

استادیار

 

15

حسن مرادی چشمه بیگی

قدرت

استادیار

 

16

ثمین روانشادی

مهندسی پژشکی

استادیار

 

17

پگاه زرجام

مهندسی پژشکی

دانشیار