آرشیو جزوات نظام مهندسی

آرشیو جزوات نظام مهندسی


 

آرشیو جزوات دوره ها و برنامه برگزاری کلاس های آنلاین سازمان نظام مهندسی

 

نام دوره نام مدرس  

دانلود جزوات و فیلم های مدرسین دوره

  زمان برگزاری کلاس

زمان برگزاری آزمون

فایل ها رسانه  

روز

ساعت روز ساعت
HSE کد 7-811 مهرداد موحد نیا  

 

دانلود جزوه

                15 شهریور 9 صبح 20 شهریور 16
تعمیر مرمت و تقویت سازه ها      محمدرضا حبیبی      

 

دانلود جزوه

    16 و 17 شهریور 9 صبح 21 شهریور 16
مبانی گود برداری و ژئوتکنیک و سازه های نگهبان (نظارت 3 به 2 عمران) نادر ابراهیمی راد  

 
    18 و 19 شهریور 3 بعد از ظهر 24 شهریور  16
             HSE کد 822     (ارتقا پایه 2 به 1 اجرا)              فائزه طاهری سرمدی  

 

دانلود جزوه

    20 و 21 شهریور

20شهریور ساعت : 13:00

21شهریور ساعت : 9:00

25 شهریور 16
روش های تولید صنعتی ساختمان (نظارت 2 به 1 عمران) امیرعباس کریمی  

 

           

دانلود جزوه

دانلود فیلم

  22 و 23 شهریور 9 صبح 27 شهریور 16

 

بکارگیری استانداردها ، مقررات ملی، راهنماهای طراحی در معماری

معین آقایی مهر  

دانلود جزوه

    24 و 25 شهریور 9 صبح 30 شهریور 16

 

نکات اجرایی سازه های فولادی 1 - بتن مسلح

علیرضا متقی  

دانلود جزوه

    26 و 27 شهریور 9 صبح یک مهر 16

 

HSE کد 7-811

 

فائزه طاهری سرمدی  

دانلود جزوه

    4 مهر 99 9 صبح هشتم مهر 16

 

نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه

 

حسین رضایی  

دانلود جزوه

   

۸ تا ۱۰ مهر 

 

9 صبح 14 مهر 16

 

HSE کد 818

 

پوریا رحمن پور  

دانلود جزوه

    14 تا 16 مهر 9 صبح 21 مهر 16

 

روش های اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی

 

محسن عقابی  

دانلود جزوه

           

 

جزوه درس روش های ساخت فناوری های نوین اجرای ساختمان

 

امیرعباس کریمی  

دانلود جزوه

دانلود فیلم ها

  22 تا 24 مهر   28 مهر 16
HSE کد 7-811 فائزه طاهری سرمد  

دانلود جزوه

   

 

25 مهر 99

 

9 صبح 29 مهر 16

 

نکات اجرایی در تاسیسات مکانیکی

 

مازیار مهدی پور جلیلیان  

دانلود جزوه

     12  آبان 1399 8 صبح   18 آبان 17

 

شرح وظایف پیمانکار

 

امیر حسین جباری  

دانلود جزوه

    19- 20 آبان 1399 9 صبح 24 آبان 17

 

نکات اجرایی تخریب بناهای فرسوده

محمد شریفی پور  

دانلود جزوه

    21 - 22 آبان 1399 9 صیح 25 آبان 17

 

HSE کد 7-811

 

پوریا رحمن پور  

دانلود جزوه

    24 آبان 1399 9 صبح 27 آبان 17

 

نکات جرایی در تاسیسات برقی ساختمان

 

جواد رضایی  

دانلود جزوه

    26 آبان 1399 9 صبح 29 آبان 17

 

مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه

 

شهرام محمدیانی  

دانلود جزوه

    28 و 29 آبان 1399 9 صبح 1 آذر 17

 

اجرای ساختمان های بتنی

 

حسین کاظمی فر  

دانلود جزوه

    13 و 14 و 15 دیماه 9 صبح 20 دی 17

 

ایمنی و سلامت کد 822

 

جمال جوادی  

دانلود جزوه

    29 و 30 دیماه 1399 9 صبح 5 بهمن 17

 

تعمیر، مرمت و تقویت سازه ها

 

حمیدرضا وزیری  

دانلود جزوه

    25 دی و سوم بهمن ما 9 صبح 8 بهمن 17

 

بتن ویژه و روشهای خاص بتن ریزی

 

جمال جوادی  

دانلود جزوه

    8 و 9 بهمن ماه 9 صبح 15 بهمن 17

 

روش های اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی

 

مهدی کهریزی  

دانلود جزوه

    27 و 28 بهمن 9 صبح 4 اسفند 17

 

تعمیر ،مرمت و تقویت سازه ها

 

حمید توپچی نژاد  

دانلود جزوه

    29 و 30 بهمن 9 صبح 5 اسفند 16

 

HSE کد 7-811

 

جمال جوادی  

دانلود جزوه

    6 اسفند 9 صبح 14 اسفند 17

 

آشنایی با روش های گود برداری و اجرای سازه های نگهبان

 

 محمدرضا حبیبی  

دانلود جزوه

           

 

آشنایی با روش های تخریب بناهای فرسوده 

 

حسن شرفی  

دانلود جزوه

    14 و 15 اسفند   19 اسفند  16

 

 مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه 

 

آیت محمدی تبار  

دانلود جزوه

    18 و 19 اسفند 9 صبح 24 اسفند 17

 

اجرای ساختمان های فولادی

 

آرش سیاری  

دانلود جزوه

    1 و 2 و 3 خرداد 1400 9 صبح 9 خرداد 1400 16

 

تاسیسات برقی ساختمان

 

فرناز خامین همدانی  

دانلود جزوه

    9 خرداد 1400 9 صبح 18 خرداد 1400 16

 

 مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه 

 

شیلا اکبری  

دانلود جزوه

    11 و 12 خرداد 1400 14 19 خرداد 1400 16

 

تاسیسات مکانیکی ساختمان

مازیار مهدی پور  

دانلود جزوه

        20 خرداد 1400 16

 

HSE کد 7-811

 

پوریا رحمن پور  

دانلود جزوه

    18 خرداد 1400 9 صبح 23 خرداد 1400 16

 

HSE کد 7-811

 

سید جمال جوادی  

دانلود جزوه

    18 خرداد 1400 9 صبح 23 خرداد 1400 17

 

 

آشنایی با شرح وظایف پیمانکار

 

امیرحسین جباری  

دانلود جزوه

    26 و 27 خرداد 1400 9 صبح 2 تیر 1400 16

 

 

نکات اجرایی سازه های فولادی 1 - بتن مسلح

 

علیرضا متقی  

 

دانلود جزوه

    29 و 30 خرداد 1400 9 صبح 5 تیر 1400 17

 

HSE کد 7-811

 

سید جمال جوادی  

دانلود جزوه

    30 خرداد 1400 9 صبح 5 تیر 1400 16

 

مصالح و فناوری های نوین ساختمانی

 

آبتین برنجیان  

دانلود جزوه

     7 و 8 تیر 1400 9 صبح 13 تیر 1400 16

 

 

HSE کد 7-811

 

یزدان سلطانی  

دانلود جزوه

    15 تیر 1400 9 صبح 21 تیر 1400 16

 

 

قالب بندی و قالب برداری

 

فرزام به آیین  

دانلود جزوه

    16 و 17 تیر 1400 9 صبح 23 تیر 1400 16

 

 

بکارگیری استانداردها مقررات ملی و راهنماهای طراحی معماری

 

معین آقایی مهر  

دانلود جزوه

    26 و 27 تیر 1400 9 صبح 2 مرداد 1400 16

 

 

بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی

 

محمد شریفی پور  

دانلود جزوه

    28 و 29 تیر 1400 9 صبح 5 مرداد 1400 16

 

معماری زمینه گرا در زمینه بافت ها 

 

 

ناجی پژمان ضیایی  

دانلود جزوه

    2 و 3 مرداد 1400 9 صبح 9 مرداد 1400 16

 

 

نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری

 

حمیدرضا نادری فرد  

 

دانلود جزوه

    9 و 10 و 11 مرداد 9 صبح 17 مرداد 1400 16

 

 

روش های اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی

 

 

پوریا رحمن پور  

دانلود جزوه

    17 و 18 مرداد 1400 9 صبح 25 مرداد 1400 16

 

HSE کد 822

 

 

 سید جمال جوادی  

دانلود جزوه

    1و2 شهریور1400 9 صبح 6 شهریور1400 16

 

 

ساختمان های هوشند 1

 

 طاهر کبودی  

دانلود جزوه

    1و2 شهریور1400 9 صبح 7 شهریور1400 16
آشنایی با شرح وظایف پیمانکار مهندس امیر حسین جباری  

 

دانلود جزوه

 

 

    3و4 شهریور1400 9 صبح 8 شهریور1400 16

 

 

اجرای سازه های بتنی

 

دکتر ساسان کیاست  

دانلود جزوه

دانلود تصاویر

  6 و 7 و 8 شهریور 1400 9 صبح 10 شهریور1400 17

 

 

نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری

 

دکتر حمیدرضا نادری فر  

دانلود جزوه

    9 و10 و 11 شهریور 1400 9 صبح 14 شهریور 1400 16