مصاحبه دکتری 1400

 

برنامه مصاحبه دکتری ۱۴۰۰

رشته مهندسی شیمی دانشگاه رازی

با سلام

  • متقاضی محترم دکتری مهندسی شیمی سال ۱۴۰۰ دانشگاه رازی، زمان مصاحبه مجازی شما روز دوشنبه
  • مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۴ طبق جدول زیر خواهد بود.
  •  
  • برای ورود به جلسه از لینک زیر در زمان تعیین شده استفاده کنید.
  •  

http://vc۳.razi.ac.ir/rcuysr۸pfvrh/

 

  • برای مصاحبه فعال بودن میکروفون و وبکم الزامی است.
  •  
  •  
  • برای بررسی این موارد می­توانید یکشنبه ۲۳/۳/۱۴۰۰ ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح از طریق همین لینک اقدام نمایید.
  •  

ردیف

شماره پرونده

شماره داوطلبی

ساعت ورود به سامانه

ملاحضات

۱

۱۸۲۱۷

۱۲۹۴۱۶

۱۰:۰۰

 

۲

۱۹۱۳۸

۱۹۰۴۲۰

۱۰:۲۰

 

۳

۱۹۸۵۸

۲۲۵۳۲۰

۱۰:۴۰

 

۴

۱۸۹۴۲

۱۸۲۷۷۴

۱۱:۰۰

 

۵

۱۹۱۴۱

۱۹۰۴۳۶

۱۱:۲۰

 

۶

۲۰۴۵۲

----

۱۱:۴۰

 

۷

۲۰۳۸۸

۲۸۴۶۰۲

۱۲:۰۰

 

۸

۱۹۹۲۷

۲۳۱۰۶۸

۱۲:۲۰

 

۹

۱۹۵۶۴

۲۰۷۵۰۵

۱۲:۴۰

 

۱۰

۱۹۲۷۴

۱۹۲۹۶۲

۱۴:۰۰

 

۱۱

۱۸۰۹۲

۱۲۴۰۳۹

۱۴:۲۰

 

۱۲

۱۹۷۴۳

۲۱۹۹۲۸

۱۴:۴۰

 

۱۳

۱۹۱۴۰

۱۹۰۴۳۰

۱۵:۰۰

عدم ارسال مستندات

۱۴

۱۸۲۲۱

۱۲۹۴۲۲

۱۵:۲۰

عدم ارسال مستندات

۱۵

۲۰۳۹۱

۲۸۴۶۸۳

۱۵:۴۰

عدم ارسال مستندات

۱۶

۱۸۲۲۲

۱۲۹۴۲۳

۱۶:۰۰

عدم ارسال مستندات

۱۷

۱۸۰۹۱

۱۲۴۰۳۷

۱۶:۲۰

عدم ارسال مستندات

۱۸

۱۸۲۱۸

۱۲۹۴۱۷

۱۶:۴۰

عدم ارسال مستندات

۱۹

۱۹۲۷۵

۱۹۲۹۶۶

۱۷:۰۰

عدم ارسال مستندات

 

 

 

 جهت دریافت فایل کلیک کنید