گزارش وضعیت تشکیل کلاس های مجازی دروس پایه و عمومی

 

 

*دانلود برنامه هفتگی آموزش مجازی دروس پایه و عمومی*

 

نام درس

نام استاد

کانال ارتباطی

نوع ارتباط

شیمی عمومی

آقای مسلم اردشیری

پورتال

برون‌خط