گزارش وضعیت تشکیل کلاس های مجازی گروه مهندسی شیمی

 

*دانلود برنامه هفتگی کلاس مجازی*

 

نام استاد

کانال ارتباطی

نوع ارتباط

دکتر فرشاد رحیم پور

پورتال \ ایمیل

برون‌خط

دکتر میلاد کریمیان

پورتال

برون‌خط

دکتر اسماعیل شریف زاده

پورتال

برون‌خط

دکتر غلامرضا مرادی

پورتال \پیام‌رسان‌ها

برون‌خط

دکتر مسعود رحیمی

پورتال

برون‌خط

دکتر مهدی امیری نژاد پورتال برون‌خط
دکتر جمشید بهین پورتال برون‌خط
دکتر مهدی پورعبدالله قهفرخی پورتال برون‌خط
دکتر علیرضا حبیبی پورتال برون‌خط
دکتر شهرام شریف نیا پورتال برون‌خط
دکتر مجتبی احمدی پورتال / ایمیل برون‌خط
دکتر سعید اویسی پورتال برون‌خط