گزارش وضعیت تشکیل کلاس های مجازی گروه مهندسی عمران

 

*دانلود برنامه هفتگی آموزش مجازی*

 

نام استاد

کانال ارتباطی

نوع ارتباط

دکتر رضا آقایاری

پورتال/ پیام‌رسان‌ها

برون‌خط

دکتر محمد شریفی پور

پورتال

برون‌خط

دکتر توپچی نژاد

پورتال

برون‌خط

دکتر ایمان عشایری پورتال / پیام رسان ها برون‌خط
دکتر مهنوش بیگلری پورتال / پیام رسان ها برون‌خط
دکتر آرش بیات پورتال  برون‌خط
دکتر افشین اقبال زاده پورتال / پیام رسان ها برون‌خط
دکتر محمد حاجی عزیزی پورتال / پیام رسان ها برون‌خط
دکتر سید شهاب الدین حسنی نسب پورتال / پیام رسان ها برون‌خط
دکتر جهانگیر خزایی پورتال  برون‌خط
دکتر ابراهیم خلیل زاده وحیدی پورتال  برون‌خط
دکتر علی اکبر اختری پورتال / پیام رسان ها برون‌خط
دکتر محسن زاهدی پورتال / پیام رسان ها برون‌خط
دکتر میترا جوان پورتال / پیام رسان ها برون‌خط
دکتر مجتبی فتحی پورتال  برون‌خط