لینک ها و دسترسی ها

 

pic

ورود به تنظیمات اکانت اینترنت

کلیک کنید
pichttp://eng.razi.ac.ir

اکانت ایمیل دانشجویان دکتری

کلیک کنید
pic

ورود به ایمیل اساتید و کارکنان

کلیک کنید
pic

ایمیل دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد

کلیک کنید

کارشناسان فناوری اطلاعات دانشکده

 

 

سامان القاصی   حامد عبداللهی

 

 

کارشناس فناوری اطلاعات

 دانشکده فنی مهندسی

 دانشکده برق و کامپیوتر

 

کارشناس فناوری اطلاعات

دانشکده نفت و پتروشیمی 

دانشکده هنر و معماری