فرم های تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی

 

جهت دانلود فایل های مورد نیاز لطفا روی لینک مورد نظر کلیک نمایید

 

گزارش نامه علمی تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی

 

گزارش نامه علمی تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی به رسمی قطعی