شماره تماس گروه های آموزشی دانشکده فنی مهندسی

 

 

گروه مهندسی مکانیک 

09046879373 

08334343010

 

گروه مهندسی برق

 

08334343211

 

گروه مهندسی کامپیوتر

09026420182

08334343225

 

گروه مهندسی مواد و نساجی

 09122004634

(شماره مدیر گروه فقط پیام واتساپ)

08334343046

 

گروه مهندسی عمران

09189184432

08334343109

 

گروه مهندسی معماری

09183307077 

 

08334343387

 

گروه مهندسی شیمی

09372471027

08334343321

 

 

 

شماره تماس واحدهای آموزش

 

 

کارشناسی

09188584804

08334343039

 

تحصیلات تکمیلی

09183332825

08334343044

 

اداره آموزش

09022774219

08334343041