آرشیو اخبار

مراسم تجلیل از دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز دانشکده فنی مهندسی
مراسم تجلیل از دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز دانشکده فنی مهندسی
مراسم تجلیل از دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز دانشکده فنی مهندسی، برگزیدگان بیست و چهارمین المپیاد دانشجویی در کشور و منطقه پنج در روز سه شنبه مورخ 1398/09/12 با حضور معاون و مدیرکل آموزشی دانشگاه رازی هیئت رئیسه، مدیران گروه...
جلسه ی هیئت رئیسه دانشکده فنی مهندسی ، مدیریت و کارشناسان طرح و برنامه و مدیران گروه های آموزشی دانشکده فنی مهندسی درخصوص برنامه عملیاتی بر پایه چشم انداز سال 1402 دانشگاه
جلسه ی هیئت رئیسه دانشکده فنی مهندسی ، مدیریت و کارشناسان طرح و برنامه و مدیران گروه های آموزشی دانشکده فنی مهندسی درخصوص برنامه عملیاتی بر پایه چشم انداز سال 1402 دانشگاه
روز دوشنبه مورخ 1398/09/04 ساعت 8:30 صبح جلسه ای با حضور هیات رئیسه دانشکده فنی مهندسی ، مدیریت و کارشناسان طرح و برنامه و مدیران گروه های آموزشی دانشکده فنی مهندسی در سالن جلسات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر درخصوص برنامه عملیاتی بر...
جلسه هیئت رئیسه دانشکده فنی مهندسی با حضور آقای دکتر مهرداد نیاپرست دبیر هیات اجرایی جذب
جلسه هیئت رئیسه دانشکده فنی مهندسی با حضور آقای دکتر مهرداد نیاپرست دبیر هیات اجرایی جذب
جلسه هیئت رئیسه دانشکده فنی مهندسی با حضور آقای دکتر مهرداد نیاپرست دبیر هیات اجرایی جذب، مدیران گروه های آموزشی و اعضای کارگروه های بررسی توانایی علمی دانشکده فنی روز یکشنبه مورخ 1398/09/03 در سالن جلسات دانشکده فنی مهندسی...
جلسه انجمن های علمی دانشجویی با هیئت رئیسه دانشکده فنی و مهندسی
جلسه انجمن های علمی دانشجویی با هیئت رئیسه دانشکده فنی و مهندسی
روز چهارشنبه مورخ 1398/07/10 ساعت 11 صبح جلسه ای با حضور هیات رئیسه دانشکده فنی مهندسی، اساتید مشاور و دبیران انجمن های علمی دانشجویی برگزار گردید. درابتدا آقای دکتر عباس مهروان معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده فنی...
ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی
ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی

ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیأت علمی دانشکده فنی مهندسی

 

طرح توانمندسازی صدف
طرح توانمندسازی صدف
کتاب تالیفی دکتر رستمی
کتاب تالیفی دکتر رستمی
اولین نمایشگاه دستاوردهای علمی، پژوهشی اساتید و دانشجویان گروه مهندسی مواد و متالورژی
اولین نمایشگاه دستاوردهای علمی، پژوهشی اساتید و دانشجویان گروه مهندسی مواد و متالورژی
اولین نمایشگاه دستاوردهای علمی، پژوهشی اساتید و دانشجویان گروه مهندسی مواد و متالورژی اولین نمایشگاه دستاوردهای گروه مواد ومتالورژی در روز یک شنبه مورخ 1398/03/05ساعت 9:30 در محل دانشکده فنی ومهندسی با حضور ریاست و معاونین...
نمایش 1 - 10 از 63 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 7