اعضای هیات علمی

شهاب الدین زنگنه

شهاب الدین زنگنه

شهاب الدین زنگنه    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 34274535- داخلی 284
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

سوابق علمی

کارشناسی: مهندسی مواد-متالورژی صنعتی، دانشگاه بین المللی امام خمینی

کارشناسی ارشد: مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، دانشگاه تهران

دکتری تخصصی: مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مقالات علمی

مقالات علمی در Google Scholar قابل مشاهده است.

افتخارات

پژوهشگر برتر جوان دانشکده فنی مهندسی در سال ۱۳۹۶

پروژه های صنعتی

۱- رفع مشکلات عملکردی ریبویلر واحد نمک زدایی نفت شهر (شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب-کرمانشاه) 

۲- بررسی علل خوردگی دیاراتور و ارائه راهکار جهت کاهش یا حذف خوردگی (شرکت مدیریت تولید برق بیستون-کرمانشاه)

۳- مطالعه و بررسی استفاده از یک بابیت مناسب جهت استفاده در سیل کمپرسورهای توربینی (شرکت پالایش نفت کرمانشاه- کرمانشاه)

۴- بررسی میزان آسیب راکتور V-201 بر اساس استاندارد API-579 در راستای اجرای فرایند بازسازی (شرکت پالایش نفت کرمانشاه-کرمانشاه)

۵- بررسی دلایل شکست شفت مربوط به همزن 1842 به روش شکست نگاری (پتروشیمی تندگویان-اهواز)

۶- تحلیل تنش در شفت­های همزن 1731 و کریستالایزرهای 1401 و 2401 به کمک شبیه سازی (پتروشیمی تندگویان-اهواز) 

۷- شبیه­ سازی حرارتی-تنشی و بررسی علل شکست زودرس در پره­های ثابت ردیف اول (نیروگاه ­ری-تهران)

زمینه های تحقیقاتی

استحاله های فازی در جامدات، شبیه سازی فرایندهای متالورژیکی، بیومتریال، شکست و خستگی

  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
متالورژی فیزیکی مواد 2 1426059 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
متالوژی فیزیکی مواد 1 1426058 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (08:00 - 12:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه روشهای پیشرفته مطالعه مواد 1418267 1 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/27 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه شکل دادن فلزات 1 1426016 1 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/25 (12:00 - 12:30) ترم اول 1396
آزمایشگاه شکل دادن فلزات 1 1426016 1 02 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/25 (12:00 - 12:30) ترم اول 1396
بررسی های غیر مخرب 1426034 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/25 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
روشهای پیشرفته مطالعه مواد 1418268 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/25 (08:00 - 12:00) ترم اول 1396
شببیه سازی در علم و مهندسی مواد 1426076 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
آزمایشگاه شکل دادن فلزات 1 1426016 1 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/16 (11:00 - 11:15) ترم دوم 1395
آزمایشگاه شکل دادن فلزات 1 1426016 1 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/16 (11:00 - 11:15) ترم دوم 1395
آزمایشگاه متالوگرافی و ریزساختار مواد 1 1426061 1 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (11:15 - 11:30) ترم دوم 1395
آزمایشگاه متالوگرافی و ریزساختار مواد 1 1426061 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (11:15 - 11:30) ترم دوم 1395
انتخاب مواد فلزی 1426032 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/27 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
تغییر حالتهای متالورژیکی 1418265 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
خواص فیزیکی مواد 2 1426009 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/29 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
روشهای پیشرفته در شتاسایی واندازه گیری خواص مواد نانو 1418309 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
زبان تخصصی 1426047 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/22 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 17 نتیجه
از 1