اعضای هیات علمی

سیدشهاب حسنی نسب

change-logo

سیدشهاب حسنی نسب    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحقیق در عملیات 1414173 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/26 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته 1414332 3 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/04 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
روسازی راه 1414063 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/02 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
اصول مهندسی فرودگاه 1414263 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
برنامه ریزی حمل و نقل 1414252 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
روسازی راه 1414063 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/23 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
ماشین آلات ساختمانی در راهسازی 1414041 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/30 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
مدیریت ، تعمیر و نگهداری راه 1414181 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1