اعضای هیات علمی

مهنوش بیگلری

مهنوش بیگلری

مهنوش بیگلری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول مهندسی زلزله و باد 1414084 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
لرزه شناسی و مهندسی زلزله 1414297 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/26 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
اصول مهندسی تونل 1414212 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/29 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
پایش سلامت سازه ها 1414278 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/30 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
تحلیل خطر زلزله 1414303 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 5 نتیجه