اعضای هیات علمی

ابراهیم خلیل زاده وحیدی

ابراهیم خلیل زاده وحیدی

ابراهیم خلیل زاده وحیدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 00988334283264
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل سازه ها 2 1414083 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
تئوری الاستیسیته 1414264 3 01 هفته های فرد شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/24 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
سازه های بتن آرمه 1 1414044 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
ایستایی 1424072 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
اصول مهندسی پل 1414077 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/24 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
پروژه سازه های بتن آرمه 1414346 1 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
تحلیل سازه ها 1 1414042 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/22 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
سازه های بتن آرمه پیشرفته 1414180 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/23 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1