اعضای هیات علمی

حامد منکرسی

حامد منکرسی

حامد منکرسی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

- مشخصات تحصیلی:

مدارج تحصیلی

عنوان رشته

دانشگاه محل تحصیل

تاریخ دریافت مدرک

عنوان پایان نامه

کارشناسی

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

دانشگاه رازی کرمانشاه

1384

طراحی و پیاده سازی سامانه نظام مهندسی عمران استان کرمانشاه

کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات – تجارت الکترونیک

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1386

ارائه چارچوبی برای استفاده از بازخوردهای ضمنی در آموزش الکترونیک تطبیق پذیر

دکتری

مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی

دانشگاه سیدنی

1393

Recognizing Complex Mental States from Naturalistic Human-Computer Interactions

 
  

4- فعالیت آموزشی:

مقاطع

دروس تدریس شده

سالهای تدریس

دانشگاه محل تدریس

لیسانس

 زبان تخصصی
 1394
 دانشگاه رازی کرمانشاه
 گرافیک رایانه ای
 1394
 دانشگاه رازی کرمانشاه
 مبانی داده کاوی
 1395
 دانشگاه رازی کرمانشاه
 ساختمان داده ها
 1395
 دانشگاه رازی کرمانشاه
 مباحث ویژه
 1395
 دانشگاه رازی کرمانشاه

فوق لیسانس

 مدیریت فناوری اطلاعات
 1385
 مرکز آموزش های مجازی – دانشگاه امیر کبیر
 آموزش الکترونیک
 1385
 مرکز آموزش های مجازی – دانشگاه امیر کبیر
 داده کاوی
 1394
 موسسه آموزش عالی زاگرس
 نرم افزار، سیگنال و سلامت
 1393
 دانشگاه سیدنی - استرالیا
 گرافیک رایانه ای پیشرفته
 1395
 دانشگاه رازی کرمانشاه

دکتری

  

 

 

 

  
 

 

 

5- فعالیت های پژوهشی:

 

 1. اژین زارعی، سارا نقی پور، علیرضا محمدی مطلق، حامد منکرسی؛ برنامه‌ی کاربردی جهت آموزش آزمون‌نفوذپذیری برنامه‌های کاربردی تحت وب سایمان، دومین کنفرانس ملی حوادث و آسیب پذیری های امنیت فضای تبادل اطلاعات، مشهد، اسفند 1395.
 2. شهرام فتاحی، کیومرث سهیلی، حامد منکرسی، فاطمه مهرابی؛ کاربرد داده کاوی در انتخاب موثرترین شاخص ها بر بروز ادوار اقتصادی ایران، کنفرانس ملی پژوهش در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تهران، آذر 1395.

 

 1. Monkaresi, H., Bosch N., Calvo, R. A., D’Mello, S. K. (2016). Detecting Task Engagement using Facial Expression and Heart Rate. IEEE Transactions on Affective Computing.

 

 1. Monkaresi, H., Calvo, R., (2015). Feasibility of a low-cost platform for physiological recording in affective computing applications. The 10th International Conference on Body Area Networks (BodyNets 2015). 28-30 September 2015, Sydney, Australia.

 

 1. Monkaresi, H., Calvo, R. A., & Hussain, M. S. (2014). Using Remote Heart Rate Measurement for Affect Detection. In The 27th International FLAIRS Conference (pp. 118–123). Pensacola Beach, Florida, USA: AAAI.

 

 1. Monkaresi, H., Calvo, R. A., & Yan, H. (2014). A Machine Learning Approach to Improve Contactless Heart Rate Monitoring Using a Webcam. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 18(4), 1153–1160. doi:10.1109/JBHI.2013.2291900

 

 1. H. Monkaresi, R. A. Calvo, A. Pardo, et al. "Intelligent Diabetes Lifestyle Coach" In C. Röcker, M. Ziefle, A. Holzinger, K. McGee, S. Hansen, & J. Meyer (Eds.), Fifth International Workshop on Smart Healthcare and Wellness Applications (SmartHealth’13) - OzCHI 2013, Nov 25 & 26. Adelaide, South Australia: ACM.

 

 1. Monkaresi, H., Hussain, M. S., & Calvo, R. A. (2012). A Dynamic Approach for Detecting Naturalistic Affective States from Facial Videos during HCI. In M. Thielscher & D. Zhang (Eds.), AI 2012: Advances in Artificial Intelligence (pp. 170–181). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. doi:10.1007/978-3-642-35101-3_15

 

 1. Monkaresi, H., Hussain, M. S., & Calvo, R. A. (2012). Classification of Affects Using Head Movement, Skin Color Features and Physiological Signals. In IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (IEEE SMC 2012) (pp. 2664–2669). doi:10.1109/ICSMC.2012.6378149

 

 1. Monkaresi, H., Calvo, R. A., & Hussain, M. S. (2012). Automatic natural expression recognition using head movement and skin color features. In Genny Tortora, Stefano Levialdi, & Maurizio Tucci (Eds.), Proceedings of the International Working Conference on Advanced Visual Interfaces (AVI ’12) (pp. 657–660). New York: ACM. doi:10.1145/2254556.2254678

 

 1. Hussain, M. S., Monkaresi, H., & Calvo, R. A. (2012). Categorical vs. Dimensional Representations in Multimodal Affect Detection during Learning. In 11th International Conference on Intelligent Tutoring Systems (ITS ’12) (pp. 78–83). Berlin / Heidelberg: Springer. doi:10.1007/978-3-642-30950-2_11

 

 1. Hamed Monkaresi, Ahmad Kardan, "Improving Adaptation in Adaptive Hypermedia Systems," The 17th Iranian Conference on Electrical Engineering, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran. May 12-14 2009. (in Persian)

 

 1. Ahmad Kardan, Hamed Monkaresi, "Developing a Novel Framework for Effective Use of Implicit Feedback in Adaptive e-Learning," itng, pp. 955-960, The 5th IEEE International Conference on Information Technology: New Generations (itng 2008), Las Vegas, Nevada. April 7-9 2008.

 

 1. Ahmad Kardan, Hamed Monkaresi, "A framework for the effective use of implicit feedback in adaptive e-Learning," The 3rd Conference on Information & Knowledge Technology, Ferdowsi University of Mashhad, Iran. November 27-29, 2007. (in Persian)

 

 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی داده کاوی 1422227 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/24 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
مباحث پیشرفته در سیستم های اطلاعاتی 1422199 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/25 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
هوش مصنوعی و سیستم های خبره 1422083 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/26 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
گرافیک کامپیوتری 1422240 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/22 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
مبانی بازیابی اطلاعات و جستجوی وب 1422228 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/21 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
پویانمایی و پویانمایی سه بعدی 1422146 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1