اعضای هیات علمی

قاسم عازمی

قاسم عازمی

قاسم عازمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فرایندهای تصادفی 1412426 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/08 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
پردازش سیگنال دیجیتال پیشرفته 1412620 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
تئوری پیشرفته مخابرات 1412518 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 3 نتیجه