اعضای هیات علمی

عبداله چاله چاله

عبداله چاله چاله

عبداله چاله چاله    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 9-8334274535
اتاق: داخلی 262
پست الکترونیکی: 

متولد کرمانشاه

محل تحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی شریف ایران

محل تحصیل دکتری: دانشگاه ولونگونگ استرالیا

زمینه های کاری مورد علاقه: پردازش چند رسانه ای- روش های ارتباطی نوین با کامپیوتر- عامل ها و سیستمهای هوشمند

  • مقالات و کتب

مقالاتهمایش ها