اعضای هیات علمی

آرش بیات

آرش بیات

آرش بیات    (EN Page)

مربی
شماره تماس: 09188315339
اتاق: گروه عمران
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
استاتیک 1414029 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
تحلیل سازه ها 1 1414042 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
سازه های فولادی 2 1414048 2 01 هفته های زوج یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/25 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
متره و براورد پروژه 1414065 1 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/07 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
تحلیل سازه ها 2 1414083 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/22 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
سازه های فولادی 1 1414086 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/20 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
متره و براورد پروژه 1414065 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00 ) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:00 ) 1396/03/29 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1