اعضای هیات علمی

امیرهوشنگ اخویسی

change-logo

امیرهوشنگ اخویسی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اجزای محدوده پیشرفنه 1414187 3 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/08 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله 1414076 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/01 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
سازه های فولادی 1 1414086 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/25 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
اجزاء محدود2 1414314 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/30 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
پروژه سازه های فولادی 1414349 1 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
روش اجزاء محدود 1414178 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/30 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله 1414076 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/22 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1