اعضای هیات علمی

« بازگشت

محمدرضا حبیبی

change-logo

محمدرضا حبیبی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سازه های بتنی 1424130 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/21 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 نتیجه