ردیف

نام ونام خانوادگی

محل خدمت

1

اردشیر احمدی زاده

مسئول بخش امانات  کتابخانه

2

محمد امجدیان

مسئول  دفتر حوزه ریاست

3

شهریار امیریان

تکنیسین گروه برق

4

علیرضا باغبانباشی

تکنیسین گروه مکانیک

5

لیلا بختیاری

کارشناس گروه مکانیک

6

زهرا بلوری

کارشناس گروه معماری

7

محمدرضاپناهی

کارشناس گروه مکانیک

8

فائزه پور نقدعلی

کارشناس گروه کامپیوتر

9

ناهید السادات جعفری

منشی گروه معماری

10

احمد جمشیدی

کارشناس گروه کامپیوتر

11

بهنام جهانگیری

منشی گروه برق

12

مختارحشمتی

کارشناس آموزش

13

یزدان حیدری فر

کارشناس  گروه مکانیک

14

یعقوب خزلی

کارشناس گروه عمران

15

ندا زارعی

کارشناس گروه معماری

16

وحید زرعی

کارشناس گروه شیمی

17

سعید رباعی

کارشناس آموزش

18

کورش روندی

مسئول حسابداری

19

ابراهیم سرفرازی

مسئول اموال و انبار

20

احمد رضا سرابی

مسئول تلفخانه

21

برزو سلیمانی

کارشناس گروه مواد و نساجی

22

علی سنجابی

کارشناس گروه برق

24

هاشم سیاه کمری

کارشناس گروه عمران

25

تورج شریفی

امور عمومی داشنکده نفت و شیمی

26

احسان شهبازی

تحصیلات تکمیلی

27

         مریم شهبازی تبار

کارشناس گروه برق

28

امیر شیر محمدی

 کارپردازی

29

فرهاد صالحی

کتابخانه دانشکده

30

مژگان صدیقی

مسئول کتابخانه

31

کامبیز عابدینی

بخش خدمات

32

منیژه عباسی

گروه کامپیوتر

33

حسنا عیوضی

کارشناس گروه مکانیک

34

نظام فریدی

مسئول واحد خدمات

35

بابک فیض داربگی

 امور عمومی

36

منوچهر محمد مرادی

امور آموزشی داشنکده نفت و پتروشیمی

37

فرزاد مظفری

مسئول آموزش و تحصیلات تکمیلی

38

علی ملکی

-

39

علیرضا میرزائی

منشی گروه  مواد و نساجی

40

فرشته موسوی

کارشناس گروه کامپیوتر

41

هادی مهدی آبادی

کارشناس گروه مواد و نساجی

42

هایده مهربانی

 دبیرخانه

43

پروانه نوری

کارشناس گروه کامپیوتر

44

نیکتا نیکرهی

کارشناس گروه برق

45

یزدان ولیئی

کارشناس فناوری اطلاعات

46

فرخنده ویس احمدی

-

47

سهراب هما

کارشناس گروه عمران

48

علیرضاهدایی

کارشناس گروه مکانیک

49

نادر هوشنگی

کارشناس گروه عمران