رئیس آموزش

 

نام و نام خانوادگی : فرزاد مظفری

مدرک تحصیلی : مهندسی برق - الکترونیک

شماره تماس : 34272740-083

پست الکترونیکی : f.mozafari@razi.ac.ir

کارشناس آموزش

 

نام و نام خانوادگی : سعید رباعی

مدرک تحصیلی : کارشناس روابط عمومی

شماره تماس : ۳۴۲۸۳۲۶۰-۰۸۳

پست الکترونیکی : 

کارشناس تحصیلات تکمیلی

 

نام و نام خانوادگی : احسان شهبازی

مدرک تحصیلی : کارشناس ادبیات فارسی

شماره تماس : ۳۴۲۷۲۷۴۰-083

پست الکترونیکی :